KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM

NAGYIVÁNI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

Bajnok Matild
tagintézmény-vezető, tanító


Szabó Balázsné 
(iskolatitkár )Borbélyné Gyurcsák Judit

magyar nyelv és irodalom

Cseh Erzsébet

matematika, kémia óraadó

Czinege Erzsébet

tanító, fejlesztőpedagógus

Dorcsákné Papp Márta

angol nyelv

Ébner Gábor

történelem, informatika

Gyöngy Pálné

tanító, fejlesztőpedagógus

Kádár Dénes

tanító

Koncz Erika

testnevelés

Kuczik Aranka

földrajz, természetismeret

Nagy Edina Marietta

magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, vizuális kultúra

Nagyné Major Mária

biológia, környezetismeret

Tóbisné Kolozsvári Tünde

tanító, fejlesztőpedagógusFöldi Istvánné (tech. dolg.)
Surányi Tiborné (tech. dolg.)
Kosina Géza (tech. dolg.) 

Kossuth Lajos Gimnázium, Nagyiváni Általános Iskolája
5363 Nagyiván, Fő út 65. tel: 06/59/415-214; email: nagyivanialtalanosiskola@gmail.com